Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Αναμοριοδότηση Σχολικών Μονάδων, του αιρετού Βασίλη Παληγιάννη


ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287                                    Αθήνα, 29/01/2011

Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Αναμοριοδότηση Σχολικών Μονάδων

Ως αιρετοί, την Τρίτη 25-1-11 ενημερώσαμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την πορεία των εργασιών της επιτροπής αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις – αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
Η επιτροπή, έως σήμερα, ασχολήθηκε κατά προτεραιότητα, με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, στην Κεντρική Υπηρεσία, σε φορείς, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης κλπ.
Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι πως η απόσπαση αποτελεί δικαίωμα του εκπαιδευτικού. Επομένως, όταν συντρέχουν λόγοι όλοι οι εκπαιδευτικοί χωρίς να εξαιρούνται και οι νεοδιόριστοι μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν απόσπαση.
Ταυτόχρονα, εκφράζω την πλήρη αντίθεσή μου σε οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού των εκπαιδευτικών με βάση τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα αν υπηρετούν σε ΣΜΕΑ, μειονοτικά, κ.α. πρέπει να έχουν το δικαίωμα της απόσπασης.
Θεωρώ, επίσης, επιβεβλημένη την κατάργηση του άρθρου 31 του Ν.3848/10 για να μην παρατηρηθούν και στο μέλλον ανεπίτρεπτες καταστάσεις όπως συμβαίνει σήμερα όπου Περιφερειακός Διευθυντής, Ιανουάριο μήνα, ανακαλύπτει πλεονάζον προσωπικό και ζητά την απόσπασή του σε άλλη Περιφέρεια χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις που δημιούργησαν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ή να μην είναι εξαρτώμενη η απόσπαση του κάθε εκπαιδευτικού από τη βούληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης με το πρόσχημα της μη κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.
Η μοριοδότηση κριτηρίων απόσπασης των εκπαιδευτικών αν πραγματοποιηθεί και ληφθούν υπόψη όλα τα αντικειμενικά κριτήρια, θα αποτελέσει θετική εξέλιξη για τον κλάδο.
Την Τρίτη 1-2-11 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στο Δ.Σ. της ΔΟΕ για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες και οριστικές προτάσεις για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
Προτάσεις που θα κατατεθούν την Τετάρτη 2-2-11 στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας ότι θα αποδεχτεί τις όποιες προτάσεις της επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης για τις αποσπάσεις, η επιτροπή θα ξεκινήσει τη συζήτηση για τις μεταθέσεις,.
Η μετάθεση αποτελεί μια σημαντική μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού. Αποτελεί δε, κατάκτηση για τον Κλάδο μας το σύστημα μεταθέσεων με μοριοδότηση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.
Όμως, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, και σύμφωνα με τις θέσεις του Κλάδου, πρέπει άμεσα να προχωρήσει η συνολική επανεξέταση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις. Ιδιαίτερα, θα πρέπει:
Α. Να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 για την ένταξη νέων ασθενειών, ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας με τις υπάρχουσες στη σχετική νομοθεσία. Είναι ντροπή συνάδελφος με 82% αναπηρία να μην υπάγεται στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει επαναδιατύπωση των ιατρικών όρων των ασθενειών.
Β. Να υπάρξει τροποποίηση των άρθρων 4 και 30 του Ν.3848/2010 σχετικά με την τριετή υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων στην περιοχή διορισμού τους και τη διετή των υπολοίπων για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
Η τριετής παραμονή στον τόπο πρώτου διορισμού δεν εγγυάται και καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Το αντίθετο μάλλον. Όταν οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μακριά από τις οικογένειες και τα παιδιά τους επηρεάζεται και η απόδοσή τους στο εκπαιδευτικό τους έργο. Στη σημερινή εποχή δεν χρειάζονται τιμωρητικές διατάξεις αλλά παροχή κινήτρων για την παραμονή των εκπαιδευτικών στη θέση τους.
Γ. Να αντιμετωπιστεί ο λαβύρινθος της ισχύουσας νομοθεσίας για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ και να πραγματοποιούνται με βάση το σύνολο των μορίων.
Δ. Να συγκεκριμενοποιηθούν τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για τις μεταθέσεις στα Διαπολιτισμικά και Πειραματικά σχολεία.
Ε. Να αναμοριοδοτηθούν όλα τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν με τον εξορθολογισμό των κριτηρίων μοριοδότησης όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μας ώστε να αρθούν οι όποιες αδικίες υπάρχουν και να διαμορφωθεί ένα σύστημα μεταθέσεων απλό, κατανοητό, δίκαιο, αντικειμενικό, αποδεκτό από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα σύστημα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Συνάδελφοι,
Την ώρα που συζητείται το θέμα της αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου των μεταθέσεων και των αποσπάσεων, o Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας ζητάει την άμεση κατάθεση των προτάσεων αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές. Η ενέργεια αυτή του Γενικού Γραμματέα σε συνδυασμό με την επίσπευση των εργασιών της επιτροπής όπως, τουλάχιστον, φάνηκε στην τελευταία συνεδρίαση δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά τα οποία δεν μπορεί να μην έχουν σχέση με τη βιασύνη του Υπουργείου να προχωρήσει άμεσα σε καταργήσεις, συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολείων έτσι ώστε οι προσεχείς μεταθέσεις, αποσπάσεις και διορισμοί εκπαιδευτικών να συνδυαστούν και με τη μείωση των οργανικών θέσεων.
Η μείωση των οργανικών θέσεων ίσως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος αφού πέραν  των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων και την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα έχει ως αποτέλεσμα μηδενικούς διορισμούς, μηδενικές ή ελάχιστες μεταθέσεις και αποσπάσεις.

                                                            Πάντα στη διάθεσή σας
                                                              Παληγιάννης Βασίλης

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννη


ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287               Αθήνα, 28/01/2011

Ενημερωτικό σημείωμα: συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 19-1-2011

Οι σκοπιμότητες στη λειτουργία του ΚΥΣΠΕ δεν έχουν προηγούμενο.

Τυχαία, από συνάδελφο, πληροφορήθηκα ότι θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ την τετάρτη 19-1-2011. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο, διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν μου γνωστοποιήθηκε η συνεδρίαση και ζήτησα αναβολή για τη δευτέρα 24-1-2011 λόγω προγραμματισμένης συμμετοχής μου σε συνέδριο.

Παρά την προφορική διαβεβαίωση ότι θα λάβει υπόψη του το αίτημά μου, τελικά, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 19-1-2011 χωρίς να ενημερωθώ από κανέναν και χωρίς να ενημερωθεί και η αναπληρωματική μου αιρετός. Τυχαίο; δεν το νομίζω…

Αν λάβω υπόψη μου ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις η πλειοψηφία του συμβουλίου απέρριπτε ασυζητητί όλες τις αιτήσεις αποσπάσεων ακόμα και ειδικών κατηγοριών (αναπηρίες πάνω από 67%, σύζυγοι στρατιωτικών κ.α.), σ’ αυτή τη συνεδρίαση έκαναν δεκτές κάποιες αιτήσεις, όχι τυχαίες, με αποκορύφωμα την ικανοποίηση αίτησης συναδέλφου με ένα χρόνο υπηρεσίας χωρίς να επικαλείται κανέναν λόγο, ενώ δεν ικανοποιήθηκε αίτηση απόσπασης πολύτεκνης μητέρας που ανήκει στην ειδική κατηγορία.

Δυστυχώς, δεν έγινε κατανοητό στην πλειοψηφία ότι το κυσπε δεν είναι εντολοδόχος συγκεκριμένων κέντρων.

Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς καταρρακώθηκε το κύρος και η αξιοπιστία του.

Ελπίζω πως αναλογιζόμενοι όλοι μας τις ευθύνες μας δεν θα υπάρξει συνέχεια…


                                                                       Πάντα στη διάθεσή σας
                                                                         Παληγιάννης βασίλης

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού του ΠΥΣΠΕ Γ. Μότσιου

Γιώργος Δ.  Μότσιος                                                 Πρέβεζα, 24-1-2011
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας                                                    
Τηλ.: 6937409692                                                 
Ιστότοπος: http://blogs.sch.gr/motsiosg           
                                                                                     ΠΡΟΣ: τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Π.Ε   Ν.
                                                                                     Πρέβεζας
                                                                                                      


Θέμα 1ο: Συγχωνεύσεις-καταργήσεις  σχολικών μονάδων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24-1-2011 σύσκεψη στο γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας στην οποία συμμετείχαν η Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Ηπείρου, ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης ΔΕ Ηπείρου, οι Διευθυντές ΠΕ & ΔΕ Πρέβεζας, οι σχολικοί σύμβουλοι, τα ΔΣ των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ Πρέβεζας καθώς και οι αιρετοί. Θέμα της συζήτησης ήταν οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις-καταργήσεις  σχολικών μονάδων.
Στη συζήτηση οι εκπρόσωποι των ΔΣ των συλλόγων και οι αιρετοί τόνισαν ότι δεν αγνοούν την ανάγκη συζήτησης για διορθωτικές κινήσεις που αφορούν σε ακραίες περιπτώσεις, που τυχόν υπάρχουν στο Νομό μας, διαφωνούν όμως με τη λογική της κυβέρνησης, η οποία υπακούει στις επιταγές του ΔΝΤ και θέλει να επιβάλει το «φθηνό σχολείο».Ακόμη επεσήμαναν και καυτηρίασαν την ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας να επιχειρήσει συγχωνεύσεις και καταργήσεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
Χωρίς να γνωρίζουμε τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από πλευράς Διευθυντών Εκπαίδευσης του Νομού, διαφάνηκε ότι η ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ Ηπείρου προσανατολίζεται στην κατάργηση των Γυμνασίων Ν. Γοργομύλου, Παναγιάς και Μεσοποτάμου. Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν άνοιξε τα χαρτιά της. Τόνισε όμως ότι οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις θα γίνουν κύρια με παιδαγωγικά κριτήρια και δήλωσε ξεκάθαρα την αποσύνδεσή τους από το κτιριακό. Η διαφαινόμενη όμως πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για συγχώνευση-κατάργηση όχι μόνο ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων (μονοθέσιων, διθέσιων) και η δημιουργία σχολικών συγκροτημάτων με εκατοντάδες μαθητές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο από άποψη υποδομών  όσο και από άποψη εργασιακών σχέσεων και συνθηκών εργασίας (εκπαιδευτικών και μαθητών), άλλα μαρτυρούν.
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι συναντήθηκαν με την κ. Περιφερειακή Διευθύντρια πριν τη σύσκεψη με τους εκπαιδευτικούς φορείς, συντάσσονται, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και τις επιλογές της ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα.

Θέμα 2ο: Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Σε συνέχεια του παραπάνω θέματος, το ΥπΠΔΒΜΘ παρακάμπτει για μια ακόμη φορά το αρμόδιο όργανο για την εισήγηση της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων, που σε επίπεδο νομού είναι το ΠΥΣΠΕ, η εισήγηση του οποίου συνδιαμορφώνεται με το πρωτοβάθμια συνδικαλιστικό όργανο (Π.Δ. 100/1997 & 39/1998), και καλεί, δια του Γενικού του Γραμματέα, τους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης σε συνεργασία με τους Δ/ντές Εκπ/σης ΠΕ και ΔΕ «να διαμορφώσουν προτάσεις ορισμού μορίων σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες των σχολικών μονάδων και να τις καταχωρίσουν στο σύστημα survey μέχρι 31-1-2011».

Θεωρούμε και τις δύο ενέργειες του ΥπΠΔΒΜΘ εσκεμμένες, οι οποίες απαξιώνουν θεσμούς και νόμους, αλλά δηλώνουν και πρόθεση αποδυνάμωσης των Περιφερειακών Συμβουλίων και κατά συνέπεια του συνδικαλιστικού κινήματος.
Γίνεται αντιληπτό ότι η κυβέρνηση, κατ’ επιταγή του ΔΝΤ, εκμεταλλευόμενη την απουσία συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου μετά τις αλλαγές στο χάρτη της «Καλλικρατικής» Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνει τη δυνατότητα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, να αποφασίζουν χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια.

Ενημερωτικά για το δεύτερο θέμα σας πληροφορούμε ότι οι δύο αιρετοί με το ΔΣ του Συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Ν. Πρέβεζας έχουν κάνει τις απαραίτητες διεργασίες για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του νομού μας, εξαντλώντας την δεκάβαθμη κλίμακα.


            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
                     Γιώργος Δ. Μότσιος

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας 2011.

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011, ώρα 19:00
Αίθουσα «Κήπου», Ρηγίλλης

Για επικοινωνία: 6974750409, fax 2103246928, info@dakepe.gr

Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΟΕ της 19ης-1-2011

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 
Αθήνα, 20-01-2011
Συνεδρίασε την Τετάρτη 19-1-2011, το Δ.Σ. της ΔΟΕ με θέμα την παραπέρα αγωνιστική πορεία του Κλάδου.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. κατέθεσε την πρότασή της για έναν αγωνιστικό σχεδιασμό  που θα αναδεικνύει τα τεράστια τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος μας.
Κάτι τέτοιο έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον εμπλουτισμό του διεκδικητικού πλαισίου της Ομοσπονδίας με όλα τα θέματα επικαιρότητας. Συγκεκριμένα:
*     Τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για ένα νέο μισθολόγιο που θα επιδεινώσει την ήδη δεινή οικονομική θέση του Έλληνα εκπαιδευτικού.
*     Τις ολέθριες συνέπειες από τις αποφάσεις της κυβέρνησης για περικοπές μισθών και επιδομάτων και τις συνεχείς αυξήσεις σε όλα τα αγαθά που έχουν οδηγήσει στην τραγική συρρίκνωση του εισοδήματός μας.
*    Τον προϋπολογισμό του 2011, προϋπολογισμό φτώχειας, που μειώνει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες για την Παιδεία (για πρώτη φορά σε ποσοστό κάτω από το 3% του ΑΕΠ).
*    Τη  δραματική περικοπή των επιχορηγήσεων των σχολικών επιτροπών, η οποία  έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα.
*    Την παντελή έλλειψη προγραμματισμού από την πλευρά της κυβέρνησης για κινήσεις που θα αντιμετωπίζουν το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων.
*    Την περίφημη «αναδιοργάνωση της οργανοδιοικητικής δομής του εκπαιδευτικού συστήματος» την οποία ήδη έχει απορρίψει ο Κλάδος και η οποία είναι σίγουρο ότι θα χειροτερέψει κατά πολύ τους όρους λειτουργίας της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
*    Τις δρομολογούμενες συγχωνεύσεις και τους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων (σύμφωνα με τις προτάσεις και τις καθοδηγούμενες «διαρροές» από το ίδιο το κυβερνητικό στρατόπεδο), που με το πρόσχημα τον όποιο «εξορθολογισμό» θα οδηγήσουν στην απόλυτη υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης με μοναδικό κριτήριο τον περιορισμό των διορισμών.
*    Το θέμα της Μετεκπαίδευσης, ενός θεσμού με μεγάλη και ουσιαστική προσφορά στην εκπαίδευση, που οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί περιλαμβάνουν τον τερματισμό της λειτουργίας της.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις ήδη ψηφισμένες θέσεις του Κλάδου θεωρούμε ότι πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των διεκδικήσεων του Κλάδου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Στο κομμάτι που αφορά τις κινητοποιήσεις ο σχεδιασμός που προτείναμε προς ψήφιση ήταν:
ü      Πραγματοποίηση στάσης εργασίας (3ωρης ή 2ωρης) την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. Στην κινητοποίηση αυτή θα περιλαμβάνεται και διαμαρτυρία για την επικίνδυνη τακτική της κυβέρνησης να μην καλύπτει τα κενά του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής με καθηγητές αλλά να αναθέτει τη διδασκαλία του μαθήματος σε δασκάλους (κάτι που συμβαίνει αντίστοιχα και με άλλα μαθήματα).
ü      Επιδίωξη συνάντησης την ημέρα αυτή με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην οποία θα τεθούν όλα τα παραπάνω ζητήματα.
ü      Συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 10 Φεβρουαρίου με το πλαίσιο αιτημάτων του Κλάδου και την ανάδειξή τους.
ü      Κοινή σύσκεψη με το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για το συντονισμό των κινήσεων των δύο Ομοσπονδιών.
ü      Κήρυξη από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης για το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ή το πρώτο του Μαρτίου (αν είναι δυνατό από κοινού με την ΟΛΜΕ) για την ανάδειξη και δυναμικότερη διεκδίκηση όλων των αιτημάτων μας.
ü      Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων και Ολομέλειας Προέδρων στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου που θα έχουν ως στόχο την κινητοποίηση του εκπαιδευτικού κόσμου και την  αγωνιστική αφύπνιση των εκπαιδευτικών ώστε να βγει ο Κλάδος από την ηττοπαθή στάση που του έχουν υποβάλλει η κυβέρνηση και οι εντολοδόχοι δημοσιογράφοι των μεγάλων «ειδησεογραφικών» οργανισμών και να συμμετέχει δυναμικά στις προτεινόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Πιστεύουμε πως έργο της Ομοσπονδίας, στην παρούσα κρίσιμη φάση, πρέπει να είναι η δημιουργία και διατήρηση αγωνιστικού φρονήματος στον Κλάδο κι όχι η απλή αποτύπωση του κλίματος που επικρατεί  (κάτι που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά). Είναι η Δ.Ο.Ε. που οφείλει να γίνει η κινητήρια δύναμη για να βγει ο κλάδος και η εκπαίδευση από το χάος που έχει δημιουργήσει η επικίνδυνη κυβερνητική πολιτική.
Το Δ.Σ. κατέληξε στην ψήφιση της κινητοποίησης της Τετάρτης 26-1-2011.
Το υπόλοιπο αγωνιστικό πλαίσιο θα συζητηθεί ξανά στη συνεδρίαση της Τρίτης 25-1-2011, αφού δεν υπήρξε συμφωνία.
Υπήρξε συμφωνία στο διεκδικητικό πλαίσιο με την παράταξη της ΠΑΣΚ, η οποία όμως διαφοροποιείται στο αγωνιστικό ζητώντας η όποια απόφαση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα πρέπει να προκύψει μέσα από τις Γ.Σ. (κάτι που όλοι γνωρίζουμε πως δεν πρόκειται να συμβεί).

 Τα 4 μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 
Κικινής Θανάσης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος
Ρηνάκη Καίτη    
Ανδρουλάκης Μάνος
 

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΟΕ – Ανασύνθεση του Δ.Σ. σε σώμαΔ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.                                                         Αθήνα, 13-01-2011

Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΟΕ – Ανασύνθεση του Δ.Σ. σε σώμα

Συνεχίστηκε σήμερα, 13-1-2011, η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με θέμα τη Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.
Σε συνέχεια της χθεσινής τοποθέτησης, η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. κατέθεσε συμπληρωματικά την παρακάτω πρόταση με σκεπτικό που αναδεικνύει και τρέχοντα προβλήματα, τοποθετώντας τα στις πραγματικές τους διαστάσεις, κάτι που θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται στις όποιες μελλοντικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα:
«Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η στιγμή κατά την οποία γίνεται η σημερινή συνεδρίαση είναι κρίσιμη τόσο για τον κλάδο όσο και για την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
Η επιβολή της κυβερνητικής πολιτικής του Μνημονίου έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει με δραματικό τρόπο τη ζωή όλων μας.
Οι όροι με τους οποίους έγινε η συγκρότηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τον Ιούνιο του 2009 έχουν αλλάξει. Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., και τότε και τώρα πρότεινε διαπαραταξιακό, αντιπροσωπευτικό, ενωτικό προεδρείο, στο οποίο θα εκφράζονταν όλες οι συνδικαλιστικές αντιλήψεις με την πεποίθηση ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε, έμπρακτα, να αποδείξουμε ότι μέλημά μας είναι η σύνθεση, η κοινή πορεία και η δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου.
Σήμερα, όμως, τη στιγμή που γίνεται η συζήτηση για την ανασύνθεση του Δ.Σ. της ΔΟΕ βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες που θα μεταβάλλουν αρνητικά το δημοσιοϋπαλληλικό και εκπαιδευτικό τοπίο:
*    Δρομολογείται νέο μισθολόγιο που όπως όλα δείχνουν θα χειροτερεύσει την, ήδη, δεινή οικονομική θέση που έχει περιέλθει ο εκπαιδευτικός. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης για περικοπές μισθών και επιδομάτων και οι συνεχείς αυξήσεις σε όλα τα αγαθά οδήγησαν στην πάνω από 30% συρρίκνωση του εισοδήματός μας. Και έπεται συνέχεια…
*    Ο ψηφισμένος προϋπολογισμός του 2011, ένας προϋπολογισμός φτώχειας, μειώνει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες για την Παιδεία (για πρώτη φορά σε ποσοστό κάτω από το 3% του ΑΕΠ). Επιπρόσθετα, δεν προβλέπει ούτε 1€ για νέες κτηριακές υποδομές και για την αλλαγή των όρων στέγασης για χιλιάδες μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου. Ταυτόχρονα, η δραματική περικοπή των επιχορηγήσεων των σχολικών επιτροπών έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα.
*    Ετοιμάζεται μια «αναδιοργάνωση της οργανοδιοικητικής δομής του εκπαιδευτικού συστήματος» την οποία ήδη έχει απορρίψει ο Κλάδος και η οποία είναι σίγουρο ότι θα χειροτερέψει κατά πολύ τους όρους λειτουργίας της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
*    Δρομολογούνται συγχωνεύσεις και υποβιβασμοί σχολικών μονάδων που με το πρόσχημα τον όποιο «εξορθολογισμό» θα πετύχουν την αφαίρεση ποιότητας από την εκπαίδευση με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση προσωπικού λόγω της οργανικών θέσεων με ότι αυτό συνεπάγεται.
*    Επιτροπή του Υπουργείου επεξεργάζεται ερήμην μας αλλαγές των Π.Δ. 200 και 201 που αποτελούν τη βάση λειτουργίας της εκπαίδευσης.
*    Συνάδελφοι αποσπασμένοι στο εξωτερικό επιστρέφουν πριν τη λήξη της θητείας τους ως υπεράριθμοι ενώ άλλοι καταλαμβάνουν επιλεκτικά και με αδιαφανείς διαδικασίες τις θέσεις τους.
*    Το μέλλον της Μετεκπαίδευσης, ενός θεσμού με μεγάλη και ουσιαστική προσφορά στην εκπαίδευση, είναι αβέβαιο.
Όλα αυτά κάνουν φανερή την ανάγκη συγκρότησης ενωτικού, διαπαραταξιακού, αντιπροσωπευτικού προεδρείου που δίχως να αφήνει στην άκρη τις ψηφισμένες θέσεις – διεκδικήσεις θα παλέψει με ομοψυχία, βάζοντας στην άκρη, τις όποιες πολιτικές διαφωνίες και επικεντρώνοντας σε αυτά που μας βρίσκουν αλληλέγγυους θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί την κοινωνία και την εκπαίδευση σε αδιέξοδο.»
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων και της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ αρνήθηκαν για μια ακόμα φορά τη συμμετοχή τους στη συγκρότηση του προεδρείου, δίνοντας, δυστυχώς, προτεραιότητα στη συνέχιση της προσπάθειας απαξίωσης του ρόλου του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Επέλεξαν ως τακτική να τονίσουν τις διαφορές των πολιτικών αντιλήψεων και να συνεχίσουν την αδιέξοδη τακτική των διαχωριστικών γραμμών.
Η παράταξή μας, συνεπής, στα όσα καταθέτει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, τόνισε ότι δεν πρόκειται να παίξει μικροπαραταξιακά παιχνίδια με τη συγκρότηση του Δ.Σ. και να το αφήσει ασυγκρότητο σ’ αυτές τις κρίσιμες για τον Κλάδο περιστάσεις. Για το λόγο αυτό και από τη στιγμή που και η ΠΑΣΚ εμφανίστηκε να συμφωνεί με το πνεύμα της τοποθέτησής μας, η παράταξη προχώρησε στη λειτουργική συγκρότηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταλαμβάνοντας τα αξιώματα που κατείχε και στην προηγούμενη σύνθεση.

 Τα 4 μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 
Κικινής Θανάσης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος
Ρηνάκη Καίτη    
Ανδρουλάκης Μάνος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.                                                          Αθήνα, 12-01-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
Πρόταση για την ανασύνθεση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Πάγια θέση της παράταξής μας, την οποία έχουμε τηρήσει σταθερά και απαρέγκλιτα, αποτελεί η συμμετοχή στο προεδρείο και τα αξιώματα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. , όλων των συνδικαλιστικών αντιλήψεων που εκφράζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Και τούτο, γιατί νομίζουμε ότι μόνο ένα διαπαραταξιακό, αντιπροσωπευτικό, ενωτικό προεδρείο, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ανάκτηση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο Κλάδος μας δέχεται την πιο σκληρή επίθεση σε όλα τα μέτωπα (εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό, νέο μισθολόγιο κλπ.) είναι επιτακτική η ανάγκη συμμετοχής όλων των δυνάμεων του Κλάδου στο προεδρείο της Δ.Ο.Ε.
Γιατί μόνο ένα τέτοιο Προεδρείο μπορεί να αποτελέσει τον αναγκαίο πόλο ενότητας και συσπείρωσης όλων των συναδέλφων εκπαιδευτικών στον διαρκή αγώνα του Κλάδου μας για συμμετοχή όλων των δυνάμεων και τη χάραξη κοινής πορείας για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση των βασικών και χρόνιων αιτημάτων που ταλανίζουν τον πολύπαθο κλάδο της δημόσιας εκπαίδευσης
Εμείς, ως Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., υπηρετώντας πιστά τα συμφέροντα του Κλάδου και παραμερίζοντας το όποιο παραταξιακό κόστος, προτείνουμε τη συγκρότηση διαπαραταξιακού, αντιπροσωπευτικού, ενωτικού προεδρείου.
Είναι αυτονόητο ότι η πρόταση αυτή προϋποθέτει αφενός τη δημόσια και εκ των προτέρων - πριν από τη διαδικασία ψηφοφορίας - αποδοχή της από όλες τις συνδικαλιστικές αντιλήψεις που εκφράζονται στο νέο Δ.Σ. και αφετέρου την κοινή δέσμευση όλων μας ότι για το υπόλοιπο της διετίας 2009-11, θα πορευτούμε με βάση την καταστατική νομιμότητα και τις θέσεις του Κλάδου, όπως αυτές προέκυψαν μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις της Δ.Ο.Ε.

 Τα 4 μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 
Κικινής Θανάσης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος
Ρηνάκη Καίτη    
Ανδρουλάκης Μάνος

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ καλεί τα μέλη της σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011, ώρα 19:30, στο ξενοδοχείο ΔΙΩΝΗ στην Πρέβεζα.

 Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή