Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννη

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287                                                                        Αθήνα, 15/12/2010

Πρόταση Αλλαγής του Νομοθετικού Πλαισίου Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Η μετάθεση αποτελεί μια σημαντική μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού. Αποτελεί δε, κατάκτηση για τον Κλάδο μας το σύστημα μεταθέσεων με μοριοδότηση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.
Όμως, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, και σύμφωνα με τις θέσεις του Κλάδου, πρέπει άμεσα να προχωρήσει η συνολική επανεξέταση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις. Ιδιαίτερα, θα πρέπει:
Α. Να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 για την ένταξη νέων ασθενειών, ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας με τις υπάρχουσες στη σχετική νομοθεσία. Είναι ντροπή συνάδελφος με 82% αναπηρία να μην υπάγεται στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει επαναδιατύπωση των ιατρικών όρων των ασθενειών.
Β. Να υπάρξει τροποποίηση των άρθρων 4 και 30 του Ν.3848/2010 σχετικά με την τριετή υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων στην περιοχή διορισμού τους και τη διετή των υπολοίπων για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
Η τριετής παραμονή στον τόπο πρώτου διορισμού δεν εγγυάται και καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Το αντίθετο μάλλον. Όταν οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μακριά από τις οικογένειες και τα παιδιά τους επηρεάζεται και η απόδοσή τους στο εκπαιδευτικό τους έργο. Στη σημερινή εποχή δεν χρειάζονται τιμωρητικές διατάξεις αλλά παροχή κινήτρων για την παραμονή των εκπαιδευτικών στη θέση τους.
Γ. Να αντιμετωπιστεί ο λαβύρινθος της ισχύουσας νομοθεσίας για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ και να πραγματοποιούνται με βάση το σύνολο των μορίων.
Δ. Να συγκεκριμενοποιηθούν τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για τις μεταθέσεις στα Διαπολιτισμικά και Πειραματικά σχολεία.
Ε. Να αναμοριοδοτηθούν όλα τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν με τον εξορθολογισμό των κριτηρίων μοριοδότησης όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μας ώστε να αρθούν οι όποιες αδικίες υπάρχουν και να διαμορφωθεί ένα σύστημα μεταθέσεων απλό, κατανοητό, δίκαιο, αντικειμενικό, αποδεκτό από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα σύστημα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Σημ.: Σας ενημερώνω πως υποβλήθηκαν 9.440 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
                                                                                                  Πάντα στη διάθεσή σας
                                                                                                   Παληγιάννης Βασίλης

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Ο εμπαιγμός των συναδέλφων καλά κρατεί . . .

                 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ   15Α - 10557  ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ. 210-3312793 & 6974 750409
www.dakepe.gr  e-mail: info@dakepe.gr

                                                                        Αθήνα, 13/12/2010 
Ο εμπαιγμός των συναδέλφων καλά κρατεί . . .  

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. καταγγέλλει την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
*      για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει οδηγήσει τους συναδέλφους μας αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ.
*      για τις συνεχείς παλινωδίες στα έντυπα των συμβάσεων. Είναι αναγκαιότητα να συνταχθεί μια σύμβαση που θα διασφαλίζει ίσα εργασιακά δικαιώματα και αμοιβές με αυτά των υπολοίπων αναπληρωτών, χωρίς «παραθυράκια», ασάφειες και ελλείψεις.
*      για τον πρόχειρο και ολέθριο σχεδιασμό της στελέχωσης των σχολείων με αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ.
*      για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων στους, περίπου, 6.500 συναδέλφους μας αναπληρωτές ΕΣΠΑ, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Την αποκλειστική ευθύνη για τη μη πληρωμή των συναδέλφων τη φέρει η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Επιτέλους είναι υποχρέωση η άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων, κάτι που έπρεπε να γίνει χθες, ώστε οι χιλιάδες αναπληρωτές ΕΣΠΑ να μην κάνουν μαύρα Χριστούγεννα.  
Πρέπει να γίνει κατανοητή από όλους η αναγκαιότητα για:
ü      Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα του τρόπου πρόσληψης.
ü      Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων.
ü      Δέσμευση για τακτική καταβολή των αμοιβών κάθε μήνα.
Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων είναι χρέος όλων μας.

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Ο θεσμός του Μέντορα


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ   15Α - 10557  ΑΘΗΝΑ     ΤΗΛ. 210-3312793  6974 750409
www.dakepe.gr  e-mail: info@dakepe.gr
                                                                       
Αθήνα, 07/12/2010 
 
Ο θεσμός του Μέντορα
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έδωσε για διαβούλευση ένα κείμενο σχετικά με το θεσμό του Μέντορα που προβλέπεται από διατάξεις του Ν.3848/2010. Ενός νόμου που το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει καταδείξει τις αδυναμίες και τα προβλήματα που κομίζει. Γι’ αυτό και έχει ζητήσει την κατάργησή του.
Σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 6 του Ν.3848/2010 καθιερώνεται ο θεσμός του μέντορα, ενός εκπαιδευτικού με μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, που ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με το διευθυντή της σχολικής μονάδας για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.
Υπάρχει μια σειρά από ζητήματα, ερωτήματα και προβληματισμούς που συνδέονται άμεσα με το θεσμό αυτό και που καθιστούν την εφαρμογή του στην τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα, πρακτικά, αδύνατη. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
1. Δε λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νεοδιοριζόμενων συναδέλφων τοποθετείται σε απομακρυσμένες ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες η πρόσβαση με μεταφορικά μέσα είναι, στην καλύτερη περίπτωση, προβληματική και χρονοβόρα. Επίσης, οι υποδομές που θα στηρίξουν το e-mentoring είναι ανύπαρκτες. Πώς, λοιπόν, θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα;
2. Φαίνεται ότι αυτοί που σχεδίασαν το θεσμό δεν έχουν διδάξει σε σχολεία. Ο σχεδιασμός δεν έχει να κάνει με τη μετάδοση πρακτικής πείρας παλιών δασκάλων σε νεώτερους. Θεωρείται η εμπειρία των 5 χρόνων και μόλις των 2 τελευταίων σε τάξη ως «μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία»; Από πού προκύπτει η πενταετία ως κριτήριο επάρκειας και εμπειρίας; Στα σχολεία υπηρετούν αναπληρωτές με αντίστοιχη διδακτική εμπειρία. Και όταν θα γίνουν (αν και όποτε…) νεοδιοριζόμενοι θα έχουν, ενδεχόμενα, μεγαλύτερη εμπειρία από τον… Μέντορα!
3. Με ποια λογική αυτοί που ψήφισαν το Ν.3848 θεωρούν πως ένα και μόνο άτομο θα είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένη βοήθεια σε θέματα και γενικής διδακτικής και ειδικής διδακτικής και παιδαγωγικής και ψυχολογικής και διοικητικής και επαγγελματικής φύσης!!! Είναι πρακτικά αδύνατο ένα άτομο να γνωρίζει τα πάντα.
4. Στα «αυξημένα προσόντα» που υπάρχουν στο σχέδιο διαβούλευσης γίνεται αναφορά στο επιστημονικό υπόβαθρο με έμφαση στην παιδαγωγική/διδακτική κατάρτιση. Μα όλοι οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων δε διαθέτουν επιστημονικό υπόβαθρο στην παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση;
5. Για ποιο λόγο να υπάρχει μείωση ωραρίου μόνο για τον μέντορα και όχι για τον καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό που ως νεοδιόριστος θα έχει και το μέγιστο διδακτικό χρόνο σε τάξη;
          Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. πιστεύει πως τα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης με στόχο την ομαλή ένταξη των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στο εργασιακό περιβάλλον είναι αναγκαία σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η εισαγωγική επιμόρφωση αποτελεί το «σύνδεσμο» ανάμεσα στην πανεπιστημιακή κατάρτιση του εκπαιδευτικού και την αποτελεσματική επαγγελματική του ένταξη. Στο επίπεδο της πανεπιστημιακής κατάρτισης πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων στα Πανεπιστήμια έτσι ώστε να παρέχεται υψηλού επιπέδου γνώση και ουσιαστική κατάρτιση σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση των πρακτικών ασκήσεων έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτούν εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου.
          Η ανάπτυξη μιας διαδικασίας καθοδήγησης σαφώς και πρέπει να αποτελεί ένα βήμα στα προγράμματα αυτά. Αλλά ο θεσμός του μέντορα δεν αποτελεί πανάκεια και η εισαγωγική επιμόρφωση δεν πρέπει να εξαντλείται στην ανάπτυξη της μεντορικής σχέσης καθοδήγησης. Η διαδικασία καθοδήγησης είναι μια διαδικασία αμφίδρομη και εμπιστευτική. Είναι διαπροσωπική και συνεργατική αλλά όχι ιεραρχική. Είναι μια διαδικασία που βοηθά, υποστηρίζει αλλά, σε καμιά περίπτωση δεν αξιολογεί. Πρέπει η εξατομικευμένη βοήθεια και στήριξη από έμπειρους προς τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς να εντάσσεται σε ένα συνολικό, οργανωμένο και θεσμοθετημένο σύστημα στήριξης των εκπαιδευτικών που θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Προγράμματα ουσιαστικής επιμόρφωσης με βάση τις ανάγκες των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. Τα εισαγωγικά προγράμματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Παράλληλα θα πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου για να συνδεθεί η κατάρτιση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Είναι, επίσης, ανάγκη να υπάρχουν προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που να αντανακλούν μια ολιστική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
2. Αναβάθμιση του ρόλου των υπαρχόντων υποστηρικτικών δομών και θεσμών, όπως αυτό του σχολικού συμβούλου, με πρώτο βήμα την αναδιοργάνωση των περιφερειών ευθύνης που θα έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των εποπτευόμενων εκπαιδευτικών έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στην καθοδήγηση των νέων συναδέλφων.
3. Μεγαλύτερη εμπλοκή των οργάνων της σχολικής μονάδας (διευθυντής, υποδιευθυντής, σύλλογος διδασκόντων) σε διαδικασίες στήριξης και καθοδήγησης των νέων συναδέλφων. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται μια σειρά από μέτρα που θα έχουν ως στόχο τη μείωση του όγκου των εργασιών διοικητικής και γραμματειακής φύσης που αναλαμβάνουν οι παραπάνω θεσμοί όπως π.χ. η τοποθέτηση γραμματέων στα σχολεία. Γιατί, ποιοι άλλοι πέραν των συναδέλφων στο ίδιο σχολείο έχουν καλύτερη γνώση της κουλτούρας και των ιδιαίτερων συνθηκών άσκησης του εκπαιδευτικού έργου;
          Με βάση τα παραπάνω η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. απορρίπτει την υλοποίηση του θεσμού του Μέντορα και ζητά για άλλη μια φορά την κατάργηση του Ν. 3848/2010.

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Επίσχεση εργασίας αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αρ. Πρωτ.1538
Αθήνα  8/12/2010
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. 

       

Θέμα: Επίσχεση εργασίας αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ
Συνάδελφοι,
            Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, στη σημερινή του συνεδρίαση (8-12-2010), και αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παραμένουν απλήρωτοι επί τρίμηνο (Σεπτέμβρης – Οκτώβρης – Νοέμβρης), παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπ. Παιδείας, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ να προβούν σε επίσχεση εργασίας, καταθέτοντας σχετική δήλωση στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την  Πέμπτη 16 του Δεκέμβρη 2010 (με ευθύνη των Συλλόγων Π.Ε).
            Καλούμε  τους  Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. να ενημερώσουν σχετικά τους συναδέλφους, να οργανώσουν την κατάθεση των δηλώσεων επίσχεσης εργασίας,   καθώς επίσης και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τις μέρες επίσχεσης, στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεσθε στα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ και στο Νομικό Σύμβουλο. (Σας αποστέλλουμε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΔΟΕ και υπόδειγμα δήλωσης).

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ανακοίνωση αιρετού ΚΥΣΠΕ κ. Βασίλη Παληγιάννη

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287                                                    Αθήνα, 06/12/2010

Η Μετεκπαίδευση στο στόχαστρο…

Η Μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών Π.Ε. αποτελεί ένα θεσμό με μεγάλη και ουσιαστική προσφορά στην εκπαίδευση.
Είναι ένας θεσμός που λειτουργεί από το 1922 έως σήμερα με διάφορες μορφές. Συγκεκριμένα με το Ν. 285/1922 η μετεκπαίδευση λειτούργησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έως το 1964. Από το 1964 έως το 1967 λειτούργησε προσαρτημένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Με το Ν.Δ. 1922/1972 ιδρύθηκε το «Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης» και λειτούργησε έως το 1996.
Με το Ν. 2327/95 η μετεκπαίδευση ανατέθηκε στα Παιδαγωγικά Τμήματα και λειτουργεί έως και σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Ρόδο και Αλεξανδρούπολη. Σ’ αυτά τα τμήματα φοιτούν περίπου 1.500 συνάδελφοι.
Πάγιο αίτημα του Συνδικαλιστικού Κινήματος ήταν η αναβάθμιση της μετεκπαίδευσης  και ως προς το επίπεδο σπουδών και ως προς τον χορηγούμενο τίτλο.
Με έκπληξη διαπιστώνω πως φέτος δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προκήρυξη εξετάσεων επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 2009 η προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε στις 17/11/2009 και η υποβολή αιτήσεων είχε οριστεί έως τις 18/12/2009, εύλογα τίθενται ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα αυτής της καθυστέρησης.
Ελπίζω πως σε καμιά περίπτωση δεν οφείλεται σε σκέψεις για κατάργηση αυτού του σημαντικού θεσμού της εκπαίδευσης.
Ελπίζω οι φήμες που κυκλοφορούν στους διαδρόμους του Υπουργείου να μην έχουν βάση.
Είναι αδιανόητο ιδιαίτερα σήμερα που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική κρίση, αντί να επενδύουμε στην εκπαίδευση να την αποδυναμώνουμε.
Είναι απίστευτο κάποιοι να θυσιάσουν ένα θεσμό 90 σχεδόν χρόνων υποβαθμίζοντας τον ή, στην χειρότερη περίπτωση, καταργώντας τον στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων.
Η πολιτική ηγεσία δεν πρέπει να ξεχνά πως ο εκπαιδευτικός είναι ο θεμελιώδης παράγοντας για ποιοτική εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί την κινητήριο μηχανή του εκπαιδευτικού συστήματος,
Επομένως, όλοι θα περιμέναμε έναν προγραμματισμό για πλήρη παιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, για πολυεπίπεδη επιμόρφωση, για μετεκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσεγγίζουν δημιουργικά και δυναμικά τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις νέες διδακτικές μεθόδους και την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών για πλήρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του σημερινού σχολείου της νέας εποχής.
Ο υπερήφανος κλάδος των εκπαιδευτικών δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση ή την κατάργηση της μετεκπαίδευσης ούτε τη λήψη άλλων μέτρων που υποβαθμίζουν την εκπαίδευση, στοχοποιούν και απαξιώνουν τον εκπαιδευτικό.
Είναι υποχρέωση του Υπουργείου άμεσα να δημοσιοποιήσει την προκήρυξη του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή τους στα διδασκαλεία και να ξεκινήσει ένα διάλογο για την αναβάθμιση της Μετεκπαίδευσης.


                                                                             Πάντα στη διάθεσή σας

 Παληγιάννης Βασίλης

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννη

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287              Αθήνα, 30/11/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε σήμερα 30/11/2010 με μοναδικό θέμα ΗΔ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.»
Η πλειοψηφία του ΚΥΣΠΕ απέρριψε όλες τις αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών, με το σκεπτικό ότι η ικανοποίηση αιτήσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Δυστυχώς, η πλειοψηφία του ΚΥΣΠΕ, προφανώς ενεργώντας με άνωθεν εντολή, κατάργησε στην πράξη το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για απόσπαση.
Συγκεκριμένα:
Α. Η πλειοψηφία απέρριψε αιτήσεις απόσπασης συναδέλφων με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλοπροαίρετα ρωτώ, είναι δυνατόν να μην ικανοποιούνται αιτήματα συναδέλφων με 67% αναπηρία;
Β. Η πλειοψηφία απέρριψε αιτήσεις συζύγων στρατιωτικών. Ερωτώ, ισχύει ή δεν ισχύει η διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001; Κι αν ισχύει, γιατί δεν την εφαρμόζουν;
Γ. Η πλειοψηφία απέρριψε αίτηση πολύτεκνης. Ισχύει ή δεν ισχύει η διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003; Κι αν ισχύει, γιατί δεν την εφαρμόζουν;
Δ. Σε ότι αφορά στις αιτήσεις νεοδιόριστων, η απόρριψή τους με το αιτιολογικό ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας σε ερώτημα της αρμόδιας διεύθυνσης, δεν έχει βάση. Διότι, κατά τη γνώμη μου, το δικαίωμα απόσπασης για σοβαρούς λόγους υγείας και για ειδικές κατηγορίες δεν καταργείται με το Ν.3848/2010.
Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, που το ΚΥΣΠΕ δείχνει ένα σκληρό και άδικο πρόσωπο.
Πιστεύω, πως η σημερινή αρνητική εισήγηση του ΚΥΣΠΕ δεν αποτελεί τον προάγγελο για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

 Πάντα στη διάθεσή σας
 Παληγιάννης Βασίλης

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ/ΠΕ για τον προϋπολογισμό του 2011


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ   15Α - 10557  ΑΘΗΝΑ     ΤΗΛ. 210-3312793  6974 750409
www.dakepe.gr  e-mail: info@dakepe.gr
Αθήνα, 26/11/2010

Προϋπολογισμός 2011: Ο «μπαμπούλας» της Χρεοκοπίας δίνει τη Χαριστική Βολή

Οι αμφιβολίες για το πόσο τραγική θα είναι η κατάσταση για τους εκπαιδευτικούς, και γενικότερα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους το 2011, προφανώς εξαφανίστηκαν με την κατάθεση του Προϋπολογισμού από την Κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση που ανέλαβε, υποτίθεται, να μειώσει το χρέος και το μόνο που κάνει εδώ και ένα χρόνο τώρα είναι να το αυξάνει! Από την κυβέρνηση η οποία το μόνο που καταφέρνει είναι να βυθίζει τη χώρα βαθύτερα στην κρίση.
Η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο παραπλανεί τους πολίτες για την κατάσταση της οικονομίας. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ. Η οικονομία ολοένα και βυθίζεται στην ύφεση, οι στρατιές των ανέργων αυξάνονται καθημερινά, η παραγωγή μειώνεται δραματικά, η αγορά φθίνει, τα καταστήματα κλείνουν με απίστευτο ρυθμό. Και η κυβέρνηση πώς αντιδρά; Συνεχίζει την ίδια αντικοινωνική, αντιλαϊκή, αντιαναπτυξιακή και αντιεκπαιδευτική πολιτική.
Συγκεκριμένα:
Μειώνει τις δαπάνες για την Παιδεία στο 2,75%, το οποίο ποσοστό είναι τοχαμηλότερο των τελευταίων 35 ετών, ποσοστό που δεν αφήνει κανένα περιθώριο ελπίδας για βελτίωση της Παιδείας.
Οι προεκλογικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις για ενίσχυση της Παιδείας αποδείχτηκαν μεγαλόστομα ψεύδη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα προβλεπόμενα ποσά για την Παιδεία το 2011 ανέρχονται σε 6,283 δις €, μειωμένα κατά 1,5 δις € σε σχέση με το 2010. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μείωση δαπανών και σε απόλυτες τιμές. Παράλληλα και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υπάρχει μείωση της τάξης του 49,4% (από 1,146 δις € σε μόλις 580 εκ €).
Αυτή η μείωση μεταφράζεται σε μείωση πάνω από 10% στις δαπάνες για τη μισθοδοσία και τις συντάξεις των εκπαιδευτικών. Και όλα αυτά θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις σχολείων, συμπτύξεις τμημάτων, μείωση διορισμών.
Αντιμετωπίζουμε ένα προϋπολογισμό με σκληρά μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας, που δραματοποιεί τα φαινόμενα της ακραίας λιτότητας και της ύφεσης και οδηγεί σε πρωτόγνωρες κοινωνικές ανισότητες.
Ιδιαίτερα οι αυξήσεις στους έμμεσους φόρους και η νέα περιστολή κοινωνικών δαπανών συμπληρώνονται από την απειλή ενός νέου μισθολογίου που θα εφαρμοστεί από 1/6/2011.
Με τον προϋπολογισμό του 2011 είναι καταφανέστατη η πορεία της νέας μισθολογικής πολιτικής. Εξάλλου το ότι προβλέπεται μείωση στους μισθούς για το 2011 κατά 300 εκατ. ευρώ και κατά 2,7 δις μέχρι το 2014, αποκαλύπτει πλήρως την αλήθεια για το τι νέο μισθολόγιο θέλουν να δημιουργήσουν από το 2011 και μετά. Μισθολόγιο που θα πάρουν και όχι να δώσουν.
Μιλάμε για εξομοίωση προς τα κάτω για να επέλθει φτώχεια και εξαθλίωση στο σύνολο των εργαζόμενων, μισθωτών και μεροκαματιαρήδων, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Απέναντι σε αυτή την αντικοινωνική, αντιαναπτυξιακή και φορομπηχτική πολιτική, την περικοπή μισθών και επιδομάτων, ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της αντίδρασης.
Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά για την ανατροπή της πολιτικής  που συνεχίζει να φορτώνει όλο και περισσότερο τα βάρη στους ασθενέστερους, που συνεχίζει την ίδια αρρωστημένη οικονομική πολιτική που δεν οδηγεί σε καμία διέξοδο, που συνεχίζει να λειτουργεί αντίθετα με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού μας.


Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Ως πού θα φτάσει ο εμπαιγμός και η κοροϊδία των συναδέλφων;

Μόλις τρεις μήνες μετά τις διθυραμβικές εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη χιλιάδων αναπληρωτών και για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία, οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις των συναδέλφων που προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης του Μνημονίου για υπαγωγή των εργαζομένων που ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών του ελληνικού λαού σε καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα.
Παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου για πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα καθώς και για την άμεση καταβολή των μισθών τους, η πραγματικότητα αποδεικνύει στην πράξη ότι οι συνάδελφοι έχουν μειωμένα εργασιακά δικαιώματα.
Το Υπουργείο τους μετατρέπει σε ημερομίσθιους αφού θα πληρώνονται μόνο για τις ημέρες που εργάζονται, χωρίς να γνωρίζουν ούτε το ποσό μισθού ή ημερομισθίου που θα παίρνουν, χωρίς να γνωρίζουν το πότε θα πληρωθούν!!!
Ο εμπαιγμός και η κοροϊδία από την πλευρά του Υπουργείου δεν έχει προηγούμενο. Η κυβέρνηση του «λεφτά υπάρχουν» και «όλοι μαζί τα φάγαμε» δείχνει για άλλη μια φορά το πραγματικό της πρόσωπο.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. καλεί του Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς:
·        Να πάρουν πίσω τη σύμβαση της ντροπής.
·        Να γίνουν άμεσα όλες οι ενέργειες για να πληρωθούν οι συνάδελφοι.
·        Να τηρήσει τις ελάχιστες δεσμεύσεις του σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων.
Καλούμε τη ΔΟΕ να δράσει αποτελεσματικά για να υπερασπίσει στην πράξη τους συναδέλφους μας.
Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Συγκρότηση του ΔΣ του Συλλόγου Εκπ/κών ΠΕ Ν. Πρέβεζας σε σώμα

   Ύστερα από την άκαρπη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2010 το ΔΣ του Συλλόγου συνεδρίασε την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος : Παπαγεωργίου Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Βέργος Μιχάλης

Γραμματέας : Ματθαίος Φιλιππούσης

Ειδικός Γραμματέας : Μπέλλος Σπυρίδων

Ταμίας : Τζόλος Δημήτριος

Μέλος : Βαλάρη Σταυρούλα

Μέλος : Καινούργιος Ευάγγελος

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου

     Τα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια στο Ν. Πρέβεζας έχουν ως εξής:


ΠΥΣΠΕ
ΑΠΥΣΠΕ
ΚΥΣΠΕ
ΠΑΣΚ
254
139
150
ΔΑΚΕ
127
162
129
ΕΚΠ. ΡΙΖΟΣΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
-
58
55
ΕΣΑΚ
24
44
39
ΑΝΕΞ. ΡΙΖΟΣΠ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
21
25
22
ΧΕΚ
-
-
6
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
-
-
6
ΑΝΕΞ. ΡΙΖ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
-
-
14
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ
16
14
21

Στο ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας εκλέγονται η Αλεξάνδρα Τσουμελέκα και ο Γιώργος Μότσιος.
Στο ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου εκλέγονται ο Στέφανος Σίντος και ο Βασίλης Λιόντος.
Στο ΚΥΣΠΕ εκλέγονται ο Δημήτρης Μπράτης και ο Βασίλης Παληγιάννης.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Εκλογές 20ης Οκτωβρίου 2010 - Ανοιχτή επιστολή


Συναδέλφισσα- Συνάδελφε,
Διανύουμε μια εποχή που η Κυβέρνηση του Μνημονίου, της Τρόικας και του ΔΝΤ δείχνει το πιο αντιλαϊκό της πρόσωπο, επιβάλλοντας αβάσταχτα βάρη στους εργαζόμενους με τη βάρβαρη επίθεση στα οικονομικά, στα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά αλλά και στις εργασιακές μας σχέσεις. Ιδιαίτερα, ως εκπαιδευτικούς, η περίοδος αυτή, μας βρίσκει απέναντι σε μια σειρά πρωτόγνωρων προβλημάτων, όπως:
*       Πραγματική και ονομαστική μείωση των αποδοχών μας
*       Μείωση των δαπανών για την Παιδεία
*       Μείωση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων
*       Περιορισμό των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
*       Δραματική μείωση των μόνιμων διορισμών
*       Αλλαγή του τρόπου διορισμού των εκπαιδευτικών
*       Περιορισμό των μεταθέσεων και αποσπάσεων
*       Μη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών
*       Αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα
*       Στοχοποίηση των εκπαιδευτικών για τα δεινά της εκπαίδευσης
*       Εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης ως «παράθυρο» για την αξιολόγηση
*       Αναξιοκρατική επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης
*       Χειραγώγηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
*       Εγκατάλειψη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και επιλεκτική ανάκληση εκπαιδευτικών
*       Χιλιάδες κενά στην Π.Ε. που η αδυναμία κάλυψής τους οδηγεί σε συμπτύξεις τμημάτων και υποβιβασμούς σχολείων κτλ…
Δυστυχώς, τα ελεγχόμενα ΜΜΕ προσπαθούν να μας πείσουν πως δεν υπάρχει η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό που όλοι μας διαβάζουμε και ακούμε είναι η παραπέρα μείωση των αποδοχών μας μέσω του νέου μισθολογίου (κλαδικού;) και ο περιορισμός των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Επειδή ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ, σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές, πρέπει να αναγκάσουμε τη ΔΟΕ να εγκαταλείψει την πρακτική του βωβού παρατηρητή και με τη στάση και την αγωνιστικότητά της να προασπίσει τα «συμφέροντά» μας. Να εμπνεύσει ένα όραμα για ένα καλύτερο αύριο.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ σας διαβεβαιώνει ότι θα αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις της για την αλλαγή πορείας του Συνδικαλιστικού Κινήματος με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε:
·         Ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού. 
·         Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία με άμεση χορήγηση των απαραίτητων κονδυλίων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
·         Ενίσχυση του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
·         Άμεση κάλυψη όλων των αναγκών με μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών (όχι στις συμπτύξεις και στους υποβιβασμούς σχολείων) – Διορισμό όλων των αναπληρωτών με προϋπηρεσία τουλάχιστον 24 μηνών.
·         Μόνιμο διορισμό και των συναδέλφων Ειδικής Αγωγής.
·         Εφαρμογή της προβλεπόμενης αναλογίας μαθητών ανά τμήμα 1 : 25.
·         Κατάργηση του Ν. 3848/2010 (μεταθέσεις, τρόπος διορισμού εκπαιδευτικών, επιλογή στελεχών, αξιολόγηση κλπ.).
·         Άμεση χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών.
·         Κατάργηση των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων.
·         Θέσπιση νέου, ενιαίου και δίκαιου μισθολογίου, που θα ενσωματώνει όλα τα επιδόματα στο βασικό μισθό και θα στοχεύει στην αύξηση και όχι στη μείωση των αποδοχών.

              Το ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Ε/ΠΕ Ν. Πρέβεζας

     Για το ΔΣ
Βέργος Μιχάλης  (Δάσκαλος στο Δημ. Σχολείο Ν. Γοργομύλου)
Μπέλλος Σπύρος   (Δάσκαλος στο Δημ. Σχολείο Λούρου)
Γεωργίου Λαμπρινή  (Νηπιαγωγός στο 2ο Νηπ/γείο Καναλλακίου)

                                     Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Απέργης Νίκος   (Δάσκαλος στο 1ο Δημ. Σχολείο Πρέβεζας)
Σουρτζής Αποστόλης   (Δάσκαλος στο Δημ. Σχολείο Παντοκράτορα)